Raderberg neben Hochbunker
Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

En Kirch?

Es dat die schäbbigste Kirch vun Kölle? Et wor ene Zofall, wie ich kapeet han, wat ich do luuter sinn, wann ich nohm Feschgeschäff am Großmaat gonn. Öm et tirek zo sage: dat es kein Kirch, sondern ene Huhbunker, dä […]

Space Inviders. Moderne Kunst
Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

„Space Invaders“ – hee levve Usserirdische medden unger uns!

„Space Invaders“ – hee levve Usserirdische medden unger uns! Wie ich die Dag e Gängelche maache, fällt minge Bleck op e Mosaik. Ich blieve stonn un üvverläge, woröm mir dat Motiv bekannt vürkütt. Ich stiere fass ald en Minutt, wie mi Altargeschenk mich frög, wat dann loss es. – Op Wäng glotze ich jo miets nit esu lang. – Ich zeige op dat Mosaik un sage „Space Invaders. Weiß Do noch dat Spill vun domols?!“. […]

Möler Bock
Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Möler Bock

Wat mäht Levvenskünsler us? Gauigkeit? Dreistigkeit? Gelooßenheit? Wetz? Et gitt eine Tuppes, dä esu unglaublich wor, dat mer sich esugar gään vun im usnötze leet. Dat es hä: Der Hein Pitter Bock, genannt der Möler Bock, weed am 30. Juli […]

Am Wegrand (Jan Stemmeler)
Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Jan Stemmeler

Kald hügg. God, Februar. Do freet et, wann mer vum Weetshuus heim geiht. Ävver esu kald? Wat suffe ich och esu lang. Düster – ald lang. Om Rhing steiht et Ies. Selde. Ach, Marie. Hierode weede mir. Loss nor et […]

Zinter Kloos en Dünnwald
Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Zinter Kloos en Dünnwald

Et Sönnche schingk wärm und kräftig. Schweißte es aangesaht beim Wandere. Wat mäht mer do, wann mer an enem Oot es, an däm kein Biergaade ze finge es? Jo, mer geht en en Kirch, luurt sich jet öm un dämp […]

Wä hät et Regalt en Kölle?
Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Wä hät et Regalt en Kölle?

Wä hät et Regalt en Kölle? Wann dat esu klor wör, wör die Historie vun Kölle flöck geschrevve un ich mööt mer e neu Hobby söke. Hüggzedags es die Antwood jo noch rääch einfach: der Rod – wä ov wat […]

Jan von Werth
Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Jan vun Wääth

Der Jan vun Wääth, jo un et Griet, de Mähd. Dat Kreppche schrieve ich Üch och gään noch ens op. Ävver och nor, wann Ehr et wünscht un hügg evvens ens nit. Wat mich am Jan faszeneet, es die Karrier, […]

Andreas Leonard Lersch
Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Läsche Nas

Der Möler Bock, et Fleuten Arnöldche, der Orgels Palm un et Böckderöck Wau Wau – vun all dä kölsche Orgenale, die en aal Leeder besunge weede, kunnt ich ald hee beim Kölschgänger verzälle. Natörlich vür allem met der Hölp vum […]

Kölner Notbrot
Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

E Brud?

E Brud? Jo, ich verzäll hügg ordinar üvver Brud. Et es ävver och e Stöckelche Kölsche Stadthistorie. Et es et fröhe 20. Johrhundert. Der Eeschte Weltkreeg tob zick dem 4. Auguss 1914. Kölle litt en der Nöh vun der Wessfront […]

Der Arsch vom Rathausturm
Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Dä Aasch vum Rodhuusturm

Dä Aasch vum Rodhuusturm – sorg immer widder ens för Opsinn. Woröm hänge mer uns ene Aasch an der Rodhuusturm? Ich zitiere der Kölner Stadt-Anzeiger (KStA) vum 2. April 2019: „Das ist ein ganz beliebtes Motiv gewesen“, sagt der ehemalige […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

De KD

De „Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt GmbH“, koot „Köln-Düsseldorfer“ un eigentlich sage mer nor ganz koot „KD“. Av un zo esu en Tour mem Böötche maache, es doch fing. Zogegovve „Böötche“ es ungerdrevve, dat sin Scheff. Ävver: et Sönnche schingk, mer setz bovve an der fresche Luff, drink sich e Kölsch un lööt et Panorama vürbeitrecke. Göddlich, oder? Do denk mer nit mih üvver su Froge noh un lööt sich drieve. […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

E Heinzelmännche en der Wahner Heid

„Klack, klack, klack, klack, klack“– Pause – “Klack, klack, klack, klack klack”. Dat Klackere wie wann klein Hölzcher anenein schlage, es dat Geräusch, wat ich hüre, wann ich durch de Wahner Heid e Gängelche maache. Ich hüre et nit immer, ävver av un an doch. Miets es et wigg fott, kaum ze hüre un en der Nöh vum Floghafe ov der Autobahn, esu dat mer et nit genau usmaache kann. Hügg, hügg ävver, han ich Glöck. Do es et! Tirek nevve mir, hinger ener Hegg… […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Et Kathring Henot

Der 19. Mai es eine vun de schläächtere Dage för Kölle. Der 19. Mai 1627 es der Dudesdag vum Kathring Henot. Et Kathring Henot woodt ömgebraht. Vun wäm, es esu klor wie ungeklärt. Der Vatter vum Kathring, der Köbes Henot, […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Böcherschääf

Jetz han ich letzte un vürletzte Woch geschrevve, wo ich hee en Kölle gään spazeere gonn. Ävver wat hilf mir jetz, wann et Wedder uselig es ov ich kein Loss han, erus ze gonn? Kütt jo vür. En der Meddagspaus […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Friedenswald Rudekirche

„Un dann hätt der Konrad Adenauer, wie hä Kanzler gewoode wor, de Botschafter vun alle Länder, met denne mer diplomatische Beziehunge zo han, bei sich enbestallt un se jeder noh enem Same vun enem Baum gefrog, dä en däm Land […]

Zint Antonius en Bayedal
Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Zint Antonius en Bayedal

„Verzäll doch ens üvver et Zint Antonius en Bayedal. Die maache esu en gode Arbeid.“ Do verlooße ich mich ens op dat Wood, weil ich selvs noch nit hin moot. „Do küss do en de Bredouile“, daach ich. E Krankehuus! […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Bayenturm (kölsche Version)

Kölle hät su mänch e Wohrzeiche. Der Dom geiht jo zo aller eesch vüraan. Dä es jo weltbekannt. Dann han mer der Rodhuusturm, dä als Zeiche för de Maach un der Richdum vun de kölsche Bürger opgestallt woodt. Die Kirchtürm, […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Om Berlich (Teil 2)

Vürrige Woch han ich jo ene rääch deftige Beidrag üvver et Milieu vun de Klunte en Kölle em Meddelalder un der fröhe Neuzigg geschrevve. Ich wollt Üch beschrieve, en wat för ener Welt dat Weech geläv hät, öm dat et […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Om Berlich

Ich mööch Üch vun der Stroß „Auf dem Berlich“ un vum enem klei Weech us Münster verzälle. Dat Weech deit alles doför, nie op die Stroß zo kumme. Dä Grund es, dat et sing Nüsele als Trottoirschwalv verdeent un en […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

De orange Funke

Ich ben jo mem Kopp immer noch esu e bessche em Fastelovend. Am Rusemondag nemme ich mir mi Kölsch met erus un hucke mich jet nevve de Pooz vun der Weetschaff. Dat Weech, dat mir dat Kölsch gegovve hät, kütt […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Et Bettenhuus vun der Uni-Klinik

Wat ene Klotz. Ich gevve zo, aanfangs hät hä mich avgestosse. Ävver och e bessche faszineet un dann widder avgestosse. Wichtig es hä jo, erschleiht ävver Lindenthal jet. Et Bettenhuus vun der Uni-Klinik es immerhin 70 Meter huh un hät […]

Blumenstrauß
Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Rusemondag

Hat Ehr Üch ens gefrog, woröm mer för der Rusemondag „Rusemondag“ sage? Dat es jo esu selvsverständlich der Rusemondag, wie der Veilchedinsdag der Veilchedinsdag es. Ich kumme op dat Thema, weil bei bei der Arbeid einer „Fastnacht“ för dä Dinsdag […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Dores met däm naaße Plagge

Ich han Loss op Hämmche. Wo kann ich do got hingonn? Richtig: Haus Töller. Un dat brängk mich op dat Krätzche vun däm Orgenal: „Theodor mit dem nassen Lappen“ – „Dores met däm naaße Plagge“, Dores Töller. Der Dores Töller […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Johannes Duns Scotus (Kölsche Version)

Ming Altargeschenk un ich, wann mir sonndags e Gängelche maache, sinn mir nit selde Saache, bei denne bei mir der Grosche penningwies fällt. Hee dat Käälche om Fotto, han ich vür Johre ens gesinn, wie ich de Wilhelm-Backhaus-Stroß elans gegange […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Theophanu (Kölsche Version)

Wesst Ehr, dat mer hee bei uns Kölle e Frauminsch han, dat anno dozomol die mächtigste Frau vun Europa wor, wall esugar die vun der ganze Welt? Wie weede ich su ener Person beim Kölschgänger gerääch? – Et geiht nit. […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Möler Bock

Wat mäht Levvenskünsler us? Gauigkeit? Dreistigkeit? Gelooßenheit? Wetz? Et gitt eine Tuppes, dä esu unglaublich wor, dat mer sich esugar gään vun im usnötze leet. Dat es hä: Der Hein Pitter Bock, genannt der Möler Bock, weed am 30. Juli […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

LVR-Turm (kölsche Version)

Hügg muss ich Üch koot ens jet froge. Säht Üch dä Begreff „Kölntriangel“ jet? Ich muss luuter üvverläge, wat gemeint es, wann dat einer säht. Ich sage „LVR-Turm“. Bin ich domet allein? Ich meine, ich weiß, dat dat der „Kölntriangel“ […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Dat Wießer Kapellche

Su, jetz han ich Üch zwei Woche aal Kamelle noch ens gezeig. Wor nit esu schlemm, oder? Ich han en der Dag eren geläv, wie ich nit arbeide moot un ben jet spazeere gegange. De Zigg öm Weihnachte es jo […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

E Kölsche Orgenal

Du‘ mer ne Gefalle, wä baut en Schalterhall för en Kreissparkass esu groß? Üvver dat Kreppche stolpere ich en einem vun minge Lieblingsböcher „Kölner Originale“ vum Reinold Louis. Dat hat Ehr jetz richtig kombeneet. E Kölsche Orgenal baut ene Saal, […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Dat „Ufo“

Em Dezember söke mer jo et Leech, weil et Sönnche sich luuter nor koot blecke lööt. De Dunkelheit nerv mich jedes Johr mih un ich freue mich immer mih, wenn et drusse ens hell es. Un dobei han ich selver […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Kölsche Weihnaach

Mir es do dis Woch jet klor gewoode. Weihnachte es jo wie der Fastelovend. Schön, ävver et hät och Deile, die mag ich nit esu. De Drängelei un et Geschurvels zwesche Bude met luuter nor belligem Krom, dä düür verkauf […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Et Dreigesteen

Hügg muss ich ming Wööd ganz vürsichtig setze, denn et es jet passeet, wat nie, ävver och wirklich nie passeere darf – wann mer en Fastelovendsgesellschaff noh aaler Tradition un met Tradition es: e Dreigesteen met ener Frau ov esugar […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Hellige Reinold

Mir Kölsche sin jo gewetz un künne god maggele, ävver fließig? Alsu mir es dat zo möhsam. Wat mer ävver mem Hellige Reinold gemaht han, dat finge ich ald jet üvverdrevve. Ich verzälle et Üch: Dat Kreppche spillt en dä […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Et Hätz schleiht em Veedel

Su, su, nohdäm klor es, dat uns Sproch Heimat es, halde mer no fass „Et Hätz schleiht em Veedel“. De Welt stundt am Mondag jo Kopp, weil de neu Fastelovendssession aangefange hät. „Do laachs do dich kapodd!“ – wat en […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Kennt Ehr der Clais?

Kennt Ehr der Clais? Enä? Ich bes grad evvens och nit. Ich fuhr dis Dag widder ens de Muur vun Melote elans un genau op der Hüh vun der Kapell Zint Marie Magdalena un Lazarus woodt et om Radwäg jet […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Der Rheinauhafe

Komisch, wie off ich doch hee e Gängelche maache ov mem Rädche lans kumme. Vill es do fott un hät Plaatz för Neues gemaht. För de Kranhüüser för e Beispill, vill fotografeet un in Szen gesatz – ävver ene Fan […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Rudekircher Autobahnbröck

ann mer üvver Baute en Kölle schriev, schriev mer off üvver en Kirch ov jet, dat för der Kommiss gebaut woodt. Do es et Johrhundert ech egal. För e Beispill uns Rudekircher Autobahnbröck: Se es kein Kirch, also muss et […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Ald Zint Heribäät

Ald Zint Heribäät es die klein Kirch, die mer luuter op der andere Sigg, alsu op der Schäl Sick, esu verlore zwesche neue Baute stonn süht. Se wirk op mich rääch bedroht, wie se do su klein zwesche de huhe […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Lis vun Schönau

Et Hellige Ööschel halde mer hee en Kölle spädstens zick dem fünfte Johrhundert en Ihre. Em zwölfte Johrhundert baue mer im en große romansiche Basilika un jo, dat et kölsche Wappe elf Flamme hät ov em heraldische Senn villmih elf […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Dreifinsterhuus

Miets verzälle mer jo vum Besondere en Kölle. Schöne, große Baute för ze Repräsenteere. Losst mich hügg ganz koot vum Gewöhnliche verzälle. Uns medelalderliche Muur steiht am 6. Oktober 1794 noch. De Franzuse üvverwinde se als eeschte – noh 1000 […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Loss mer ungerm Stätz treffe

„Loss mer ungerm Stätz treffe.“ Wo triff mer sich met enem Minsch, dä mer vürher noch nie gesinn hät? Do es mer nor ein Stell en der Senn gekumme. Wo kann mer sich nit verfähle? Klor, om Heumaat ungerm Reiterdenkmol […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

„Fleuten Arnöldche“

Hat Ehr dat och gelesen? Der Mondag, der 19.08., stund em Stadt-Anzeiger, dat mer de Pief vum Fleuten Arnöldche wiggergefunde hät! Durch der Wasserschade em Stadtmuseum, moot och der Kölsche Heimatverein sich flöck e neu Kruff-Eren söke un hät dobei […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Fygen Lutzenkirchen

Et Fygen Lutzenkirchen – et steiht do bovve an der Osssigg vum eeschte Stock vum Rodhuusturm. Et soll för die Fraulück stonn, die en der Männerwelt em Meddelalder wirtschaftliche Erfolg han. Tja, wann ich nohschlonn, stüsse ich op luuter deselve […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Volksgaade

Hügg mööch ich Üch vun enem Kölsche verzälle, dä nit vill Lück kenne, dä ävver met ener kleine Tat, jet Wichtiges för uns hügg hee gedon hät. Ich han letzte Woch jo geschrevve, dat de Stadt en Brasel kom, wie […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Kwartier Latäng

Wedde, ich sage ene Begreff un en ganze Rötsch weed de Nas rümpe? „Kwartier Latäng“ – Ich sage. „ävver schön es et doch“. Ich gläuve, et einzige wodrüvver mer nit strigg es, wo et Wöödche „Kwartier Latäng“ herkütt. Mer han […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Uns Wießhuus-Kinema

Wann et am Sonndag am Rähne es un ich einfach ens su üvverhaup kein Loss han, durch Kölle ze laufe, luure ich off noh, wat et em Kinema gitt. Domet meine ich nit, dat ich mir et ganze Programm vun […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Adolph Kolping

Ich han en ganze Rötsch schläächte Eigeschafte. Ävver ich gläuv, ich darf üvver mich sage, dat et mer off Freud mäht, Saache ze dun, die doför dauge, andere e bessche ze helfe. Woröm ich gään helfe, weiß ich eigentlich nit […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Kallendresser

Ja und was machen wir jetzt? Also ich, ich such mir einfach die schönste Variante aus. Und die wiederum hängt wohl davon ab, wen ich mit der Erklärung beeindrucken möchte… Wä Platzjabbeck säht, muss och Kalledresser sage! Muss mer dat? […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Der Platzgabbeck

Der Platzgabbeck. Ihrlich jetz, wä kennt dä? Wä hät en je beaach? Dä Begreff, dat weiß ich, kenn ich zick minger Jugend. Dat jeckige Wood es ävver vun allein nit zo verklöre un ich han mich nie gefrog, wä ov […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Gremberger Bösch

Stellt Ehr Üch metzigge och su ungerbewuss die Frog, wä wall der deckste, dönnste, schönste, größte ov wat weiß ich för e Extrem es? Ich jo. Minge eeschte Beidrag hee ging üvver et Ubiermonument. Dat es der fröheste Steinbau vun […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Ene schöne Panther

Ene schöne Panther bliev ene schöne Panther. Kennt Ehr dat? Ehr endeckt e Beld, fingt et spannend un wollt die Stell finge, wo et entstande es? Ehr hat ene Hinwies, faht hin, sökt falsch, fingt nix un kehrt widder öm? […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Overstolzehuus

Overstolzehuus, Dir han mer och jet aangedon. Do steihs en der Rhinggass, spack gedrängk zwesche losslosse Zweckbaute vun der Nohkreegszigg, ov ze wonne oder e winnig Gewerv. Ding Gägeüvver wend Der gar der Fott zo un – met Verläuv – […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Ling

Wie kütt et zo su enem echte kölsche Veedel?Alsu, wie Kölle gegründt woodt, dat wesse de mieste hee. Ävver esu e Veedel? Do wor jo vürher alles grön. E paar Holzhöttcher vun de Kelte un de Germane stundte un verginge, […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Abtei Brauwieler

Sommersonnesonnesching – klor Leech, wärm Luff, Bewägungsdrang, av op et Räddche.De Melodie vum Meiers Kättche em Kopp radele ich stellvergnög durch et Ömland em Weste. Zwor ben ich nie ganz allein, off brause Jöckemobile de Landstroß lans, ävver de Landstroße […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Lans Schmitz Backes

Samsdag wor et widder su wigg. Eng es et, dat Spill. Un doch, der FC schüüß dat Eins – Null. Mer lige uns en de Ärm… Op eimol hemsch minge Fründ räuspere un säht drüg „Mer sin noch nit lans […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Öm Meschenich muss mer ene Boge maache

Maache mer jo och. „Ich wonne en Mechernich, nit Meschenich!“ ov „Mer kumme us Rondörp, nit usem asoziale Meschenich.“ Wat mer en der Zeidung liss, widderholle ich hee nit. Bereechte us enem Kreegsgebiet es jet Neues för mich. Ich mööch […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Päädsrennbahn Weidenpesch

17.200 Minsche zo Besök en Weidenpesch. – Rekordbesök för de Päädsrennbahn em Veedel. E kreel Vergnöge en der Fröhjohrssonn un esu modern, wie et Tradition es.“Woröm han mer keine Rennbahn?“, hät sich 1896 der Oberbürgermeister Friedrich Willem von Becker gerfrog. […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Das „Krieler Dömchen“

Zinter Stephanus – „Krieler Dömche“ nenne mer Dich. Wann ich dich su aanluure, ahne ich nit, wat do durchläv häs. Do steihs do em Dreieck, dat Gleueler- un Zülpicher Stroß belde un der Verkehr flüüß ihter an dir vörbei, wie […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Sankt Servatius

Kennt Ehr der kölsche Imperfek? „Ich wollt et jo gedon han.“. Tja, un jetz schlage ich et neuste Heff vun der „Kölner Stadtteilliebe“ op un sinn do tirek der Artikel vum Judith Tausendfreund, der verzällt, wodrüvver ich ald immer ens […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Et Bettenhuus

Wat ene Klotz. Ich gevve zo, aanfangs hät hä mich avgestosse. Ävver och e bessche faszineet un dann widder avgestosse. Wichtig es hä jo, erschleiht ävver Lindenthal jet. Et Bettenhuus vun der Uni-Klinik es immerhin 70 Meter huh un hät […]

Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Veränderungen

Kölle Alaaf, leev Jecke! Hügg fiere ich Fastelovend. Ehr bestemmp och. Jo, ich weiß, en ganze Rötsch hee mag der Fastelovend nit. Ich mag en, ärg sugar. Et gitt natörlich Sigge vum Fastelovend, die mag wall keiner: Schabausköpp, Piss un […]

Gebäude in der Cäcilienstr
Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Ein Umspannwerk!

Ich finge, mer sin hee ald e großaatig Schmölzche. Domet meine ich nit nor et Ramona, der Ronald un mich, villmih uns all hee zosamme. Kölschgänger es jo mih, wie zor Zigg drei Lück, die jeder eimol de Woch aadig […]

bläcke Fott
Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Dä Aasch vum Rodhuusturm

– hät die Woch jo för Opsinn gesorg. Woröm hänge mer uns ene Aasch an der Rodhuusturm?Ich zitiere der Kölner Stadt-Anzeiger (KStA) vum 2. April 2019: „Das ist ein ganz beliebtes Motiv gewesen“, sagt der ehemalige Stadtkonservator Ulrich Krings. „Dabei […]

Das Hansahochhaus.
Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Hansa-Hochhaus

De Mamm weed 75 – op, nohm Famillie-Brunch em Osman30. Schön Idee vun ehr! Der Brunch es för minge Geschmack ech god. Ävver ich selvs ben tatsächlich ens nit nor am Esse intersseet. Dat Restaurant befingk sich immerhin en der […]

St. Maria Ablass
Kölle op kölsch (von M. Wasserfuhr)

Sankt Maria Ablass

Ich denke zick Dage drüvver noh, wodrüvver et sich god zo Pooschte schrieve lööt. Jet, dat nit op jeder Sigg ze finge es. Dat es mänchmol nit ganz einfach. Do kütt mer ene Zofall zo Hölp, ene Klaaf met ener […]

Gebäude in der Cäcilienstr
Michael Waßerfuhr

Eine kleine Überraschung

Letz Wochenengk – mir Kölschgänger treffe uns noh Monate ens widder för zesamme e Gängelche ze maache. Stundelang gonn mer durch Kölle un sin op der Jag noh Aansichte. Selvsverständlich steiht der Dom om Programm. Sid neugierig, wat et Ramona […]

Rätsel
Michael Waßerfuhr

Ein Rätselchen

Letz wor ich mem Räddche om Wäg nohm Rodhuusturm. Ich wollt do e Fotto vum Agrippina maache. Dä Beidrag hatt er jo ald gelese. Ävver an däm Dag han ich noch e Beld gemaht, ihter zofällig. Om Wäg nohm Agrippina […]